[1.7.0] Przeliczanie cen przesyłek

Zasób odpowiada za generowanie cen za przesyłki, na podstawie ich atrybutów, bez konieczności tworzenia w ShipX.
Można przesłać wiele przesyłek i dla każdej z osobna zostanie zwrócona cena.

 

Klienci debetowi

Zasób do przeliczania cen przesyłek działa tylko dla klientów prepiad. Ceny nie są zwracane dla klientów postpaid (debetowych) lub mogą zostać zwrócone domyślne. 


Struktura

Zasób z cenami za przesyłki posiada następujące atrybuty:

Atrybut

Opis

 

Atrybut

Opis

 

id

Identyfikator przesyłki. Wymagane podanie przy przeliczaniu cen dla więcej niż jednej przesyłki.

 

calculated_charge_amount

Łączna cena za przesyłkę.

 

fuel_charge_amount

Opłata Paliwowa

 

notification_charge_amount

Opłata za dodatkowe powiadomienie

 

cod_charge_amount

Opłata dla paczki za pobraniem

 

insurance_charge_amount

Opłata za ubezpieczenie przesyłki

 

calculated_charge_amount_non_commission

Opłata obliczona na podstawie cennika nadawcy paczki (PRICE) i określa ona Kwotę bez naliczonych Marż za opcjonalne usługi - Kwota ta wynika obecnie wprost z gabarytu przesyłki.

 

Przykład zasobu w formacie JSON:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [ { "id": "SHIPMENT1", "calculated_charge_amount": "27.20", "fuel_charge_amount": "0.00", "notification_charge_amount": "0.00", "cod_charge_amount": "0.00", "insurance_charge_amount": "20.00", "calculated_charge_amount_non_commission": "7.20", }, { "id": "SHIPMENT2", "calculated_charge_amount": "18.00", "fuel_charge_amount": null, "notification_charge_amount": null, "cod_charge_amount": null, "insurance_charge_amount": null, "calculated_charge_amount_non_commission": null, } ]

 

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.


 

Przeliczanie cen za przesyłek

1 POST /v1/organizations/:organization_id/shipments/calculate

Parametry

Parametr

Typ

Opis

Parametr

Typ

Opis

shipments

Array[Hash]

Zawiera atrybuty przesyłek dla których należy obliczyć cenę.

Przykład zapytania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments/calculate -H 'Authorization: Bearer token' -H 'content-type: application/json' -d ' { "shipments": [ { "id": "SHIPMENT1", "receiver": { "email": "receiverrro32969504293051@example.com", "phone": "329695042", "first_name": "John Receiver32969504293051", "last_name": "Mc'Receiver32969504293051", "address":{ "line1":"Ulica jakaś32969504293051", "line2":"Budynek32969504293051", "city":"Szczecin32969504293051", "post_code":"00-001", "country_code":"PL" } }, "parcels": { "dimensions": { "length": "50", "width": "50", "height": "50", "unit": "mm" }, "weight": { "amount": "5", "unit": "kg" } }, "custom_attributes": { "target_point": "KRA010" }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 10, "currency": "PLN" }, "service": "inpost_locker_standard" }, { "id": "SHIPMENT2", "receiver": { "email": "receiverrro32969504293051@example.com", "phone": "329695042", "first_name": "John Receiver32969504293051", "last_name": "Mc'Receiver32969504293051", "address":{ "line1":"Ulica jakaś32969504293051", "line2":"Budynek32969504293051", "city":"Szczecin32969504293051", "post_code":"00-001", "country_code":"PL" } }, "parcels": { "dimensions": { "length": "50", "width": "50", "height": "50", "unit": "mm" }, "weight": { "amount": "5", "unit": "kg" } }, "custom_attributes": { "target_point": "KRA010" }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 10, "currency": "PLN" }, "service": "inpost_courier_standard" } ] }

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json [ { "id": "SHIPMENT1", "calculated_charge_amount": "27.20", "fuel_charge_amount": "0.00", "notification_charge_amount": "0.00", "cod_charge_amount": "0.00", "insurance_charge_amount": "20.00", "calculated_charge_amount_non_commission": "7.20", }, { "id": "SHIPMENT2", "calculated_charge_amount": "18.00", "fuel_charge_amount": null, "notification_charge_amount": null, "cod_charge_amount": null, "insurance_charge_amount": null, "calculated_charge_amount_non_commission": null, } ]

W przypadku gdy system logistyczny nie zwróci cen dla wysłanych danych, zostanie zwrócony komunikat o błędzie dla pojedynczej przesyłki:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [ { "id": "SHIPMENT1", "calculated_charge_amount": "27.20", "fuel_charge_amount": "0.00", "notification_charge_amount": "0.00", "cod_charge_amount": "0.00", "insurance_charge_amount": "20.00", "calculated_charge_amount_non_commission": "7.20" }, { "id": "SHIPMENT2", "key": "no_offers", "message": "External logistic system responded with no offers." } ]