[1.2.0] Anulowanie przesyłki

 

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.


 

Anulowanie przesyłki

Aby anulować przesyłkę w ramach określonej organizacji, użytkownik musi być jej członkiem. Dodatkowym warunkiem jest to, aby przesyłka miała status createdoffers_prepared lub offer_selected, w przeciwnym wypadku zostanie zwrócony błąd invalid_action

 

Nie ma możliwości anulowania przesyłki w statusie confirmed. Można utworzyć przesyłkę z użyciem parametru "only_choice_of_offer": true i zatrzymać ją na statusie "status": "offer_selected" następnie anulować lub opłacić korzystając z https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731082

1 DELETE /v1/shipments/:id

Przykładowe zapytanie

1 curl -X DELETE https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/1 -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json'

Odpowiedź

1 HTTP/1.1 204: No Content

Informacje o błędach

  • invalid_action - błędny status przesyłki