[1.6.0] Pobieranie etykiety przesyłki

  • Etykietę można pobrać dla przesyłki opłaconej - w statusie confirmed lub późniejszym.

  • Aby, pobrać etykietę przesyłki użytkownik musi być jej nadawcą.

  • W przypadku przesyłek jednopaczkowych zwracany jest pojedynczy plik .pdf, .epl/.epl2, .zpl,

  • W przypadku przesyłek wielopaczkowych zwracany jest pojedynczy plik .pdf, .epl, .zpl zawierający etykiety dla wszystkich paczek

  • Uwaga! W przypadku wyboru formatu EPL, dla przesyłek kurierskich zwrócony zostanie EPL, a dla Paczkomat® oraz Allegro EPL2.


Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.


 

Pobieranie etykiety przesyłki

1 GET /v1/shipments/:shipment_id/label

Parametry

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

Domyślna wartość

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

Domyślna wartość

format

String

Format etykiety

Dostępne formaty: Pdf, Zpl, Epl

Pdf

type

String

Typ etykiety

Dostępne typy:
normal, A6

dpi300 - dostępny tylko dla formatu zpl oraz serwisów:
inpost_locker_standard, inpost_locker_allegro, inpost_locker_pass_thru, inpost_letter_allegro, inpost_courier_allegro, inpost_courier_c2cBrak podania parametru type skutkuje zwróceniem etykiety normal. Wyjątkiem są serwisy kurierskie, ponieważ nie występuje type normal, zostanie zwrócony A6.

Przykładowe zapytanie

1 curl "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/4257799/label?format=zpl" -X GET -H "Authorization: Bearer token"

Odpowiedź

1 serwer zwróci plik .pdf/.epl/.epl2/.zpl/.zip

Informacje o błędach

Błędy jakie mogą wystąpić podczas pobierania etykiety przesyłki:

  • label_generation_failed - nie udało się wygenerować etykiety, powód opisany jest w kluczu message oraz, ewentualnie, obiekcie details.

  • label_template_not_found - w systemie centralnym nie ma szablonu etykiety, więc nie można jej wygenerować,

  • invalid_action - przy próbie pobrania etykiety dla przesyłki nieopłaconej - w statusie wcześniejszym niż confirmed.