[1.16.5] Zasób Points (Paczkomat®, PaczkoPunkty)

Zasób Points reprezentuje lokalizacje, w których dostępne są usługi operatorów logistycznych. Punktami mogą być maszyny samoobsługowe (Paczkomat®) lub oddziały, punkty obsługi klienta. Każda z lokalizacji oferuje określone usługi - lista tych usług zwracana jest w odpowiedzi pod atrybutem functions.

Nowe środowiska z autoryzacją

Środowisko produkcyjne:

https://api.inpost.pl/v1/points

Generowanie dostępu

 1. Wejdź na stronę Managera Paczek https://manager.paczkomaty.pl/

 2. W oknie logowania wpisz swój login i kliknij: Zaloguj

 3. Po zalogowaniu na konto przejdź do zakładki Moje Konto

 4. W zakładce Dane sprawdzić, czy wszystkie dane firmy są prawidłowo uzupełnione
  Pamiętaj, aby możliwe było wygenerowanie dostępu do API uzupełnione muszą być zarówno dane adresowe firmy, jak i dane do faktury.

 5. Po weryfikacji przejdź do nowej zakładki API

 6. Aby wygenerować nowy dostęp do Zasobu Points, rozwiń zakładkę API ShipX i kliknij Generuj

 7. Jeśli posiadasz już wygenerowany token zwróć uwagę, aby do autoryzacji używać tokenu z listy (Lista tokenów do API InPost (API ShipX oraz API Points)). Jeśli nie posiadasz takiej listy musisz wygenerować nowy token.

Środowisko testowe:
https://sandbox-api-gateway-pl.easypack24.net/v1/points

Generowanie dostępu

 1. Wejdź na stronę Managera Paczek https://sandbox-manager.paczkomaty.pl/

 2. W oknie logowania wpisz swój login i kliknij: Zaloguj

 3. Po zalogowaniu na konto przejdź do zakładki Moje Konto

 4. W zakładce Dane sprawdzić, czy wszystkie dane firmy są prawidłowo uzupełnione
  Pamiętaj, aby możliwe było wygenerowanie dostępu do API uzupełnione muszą być zarówno dane adresowe firmy, jak i dane do faktury.

 5. Po weryfikacji przejdź do nowej zakładki API

 6. Aby wygenerować nowy dostęp do Zasobu Points, rozwiń zakładkę API ShipX i kliknij Generuj

 7. Jeśli posiadasz już wygenerowany token zwróć uwagę, aby do autoryzacji używać tokenu z listy (Lista tokenów do API InPost (API ShipX oraz API Points)). Jeśli nie posiadasz takiej listy musisz wygenerować nowy token.

 

Więcej informacji o dostępnych sposobach prezentacji punktów odbioru https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/45744192


Struktura

Zasób Point posiada następujące atrybuty:

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

name 

String

ID punktu. Jest to jego unikalna nazwa, np. KRA007 (Dla Paczkomat®)

type

Array

Tablica określająca jakie rodzaje punktów mieszczą się w danej lokalizacji.

Możliwe typy punktów:

 • parcel_locker - Fizyczne Paczkomat® i paczkopunkty do których można nadać przesyłkę Paczkomat®.

 • pop - Paczkopunkty.

 • parcel_locker_only - Tylko fizyczne Paczkomat®.

 • parcel_locker_superpop - Paczkopunkty do których można nadać przesyłkę Paczkomat®.

status 

String

Status punktu.

location

Object

Obiekt Location zawierający informacje o położeniu geograficznym: latitude (szerokość) i longitude (długość).

Przykład obiektu Location w formacie JSON:

1 2 "latitude": 50.03988, "longitude": 19.92485location_type

String

Typ lokalizacji.

location_description

String

Informacje dodatkowe o lokalizacji punktu, które mogą ułatwić dotarcie do niego.

location_description_1

String

Dodatkowy opis.

location_description_2

String

Dodatkowy opis.

distance

Integer

Odległość od punktu relatywnego podanego w wyszukiwaniu. Jeśli punkt relatywny nie został podany, wtedy przyjmuje wartość  null .

opening_hours 

String

Godziny otwarcia punktu.

address

Object

Obiekt Address zawierający informacje adresowe o punkcie, takie jak: ulica, kod pocztowy, miasto.

Przykład obiektu Address w formacie JSON:

1 2 "line1": "Kapelanka 14", "line2": nulladdress_details

Object

Dokładne dane adresowe punktu:

1 2 3 4 5 6 "city": "Bartoszyce", "province": "Warmińsko-Mazurskie", "post_code": "11-200", "street": null, "building_number": null, "flat_number": nullphone_number 

String

Numer telefonu punktu.

payment_point_descr 

String

Informacje dodatkowe o punkcie.

functions

Array

Tablica określające jakie funkcje posiada punkt. Możliwe funkcje:

Identyfikator

Opis funkcji

parcel

Send and collect standard parcel 

parcel_send

Standard parcel send 

parcel_collect

Standard parcel collect 

parcel_reverse_return_send

Standard parcel reverse return to sender 

standard_letter_collect

Standard letter collect 

standard_letter_send

Standard letter send 

allegro_parcel_collect

Allegro parcel collect 

allegro_parcel_send

Allegro parcel send 

allegro_parcel_reverse_return_send

Allegro parcel return to sender 

allegro_letter_collect

Allegro letter collect 

allegro_letter_send

Allegro letter send 

allegro_letter_reverse_return_send

Allegro letter return to sender 

allegro_courier_collect

Allegro courier parcel collect 

allegro_courier_send

Allegro courier parcel send 

allegro_courier_reverse_return_send

Allegro courier parcel return to sender 

standard_courier_collect

Courier parcel collect 

standard_courier_send

Courier parcel send 

standard_courier_reverse_return_send

Courier parcel return to sender 

air_on_airport

Send and collect baggage from machine on airport 

air_outside_airport

Send and collect baggage from machine outside of airport 

cool_parcel_collect

Reservation collect from cooling machine 

laundry

Send and collect laundry 

avizo

Avizo collect

 

partner_id

Integer

ID partnera.
60 - PaczkoPunkt Żabka

61 - Paczkomat® Żabka

is_next 

Boolean

Czy jest to Paczkomat® typu NEXT.

payment_available 

Boolean

Dostępność płatności w danym punkcie.

Istnieje możliwość wystąpienia payment_available=true razem z payment_type=0, oznacza to, że płatność jest dostępna.

payment_type 

String

virtual.

virtual 

Integer

Wirtualność punktu.

recommended_low_interest_box_machines_list 

Array

Rekomendowane inne punkty w pobliżu.

location_247 

Boolean

Czy Paczkomat® dostępny jest 24/7 (Paczkomat® z parametrem ustawionym na true są dedykowanymi punktami do obsługi usługi Paczka w Weekend).

easy_access_zone

Boolean

Czy Paczkomat® posiada strefę ułatwionego dostępu.

physical_type_mapped

String

Typ Paczkomat®

physical_type_description

String

Opis typu Paczkomat®

Przykład zasobu Point w formacie JSON:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 {             "href": "https://api-pl-points.easypack24.net/v1/points/KRA02APP",             "name": "KRA02APP",             "type": [                 "parcel_locker"             ],             "status": "Operating",             "location": {                 "longitude": 19.87325,                 "latitude": 50.00919             },             "location_type": "Outdoor",             "location_date": null,             "location_description": "Prywatna posesja wjazd od strony Dobrowolskiego",             "location_description_1": null,             "location_description_2": null,             "distance": null,             "opening_hours": "24/7",             "address": {                 "line1": "Dobrowolskiego",                 "line2": "30-394 Kraków"             },             "address_details": {                 "city": "Kraków",                 "province": "małopolskie",                 "post_code": "30-394",                 "street": "Dobrowolskiego",                 "building_number": "",                 "flat_number": null             },             "phone_number": null,             "payment_point_descr": "Płatność internetowa aplikacją InPost Mobile oraz PayByLink",             "functions": [                 "allegro_courier_collect",                 "allegro_courier_reverse_return_send",                 "allegro_courier_send",                 "allegro_letter_reverse_return_send",                 "allegro_letter_send",                 "allegro_parcel_collect",                 "allegro_parcel_reverse_return_send",                 "allegro_parcel_send",                 "parcel",                 "parcel_collect",                 "parcel_reverse_return_send",                 "parcel_send",                 "standard_courier_reverse_return_send",                 "standard_courier_send"             ],             "partner_id": 0,             "is_next": false,             "payment_available": true,             "payment_type": {                 "0": "Payments are not supported"             },             "virtual": "0",             "recommended_low_interest_box_machines_list": null,             "apm_doubled": null,             "location_247": true,             "operating_hours_extended": {                 "customer": null             },             "agency": "IPM5426863",             "image_url": "https://static.easypack24.net/points/pl/images/KRA02APP.jpg",             "easy_access_zone": true,             "air_index_level": null,             "physical_type_mapped": "006",             "physical_type_description": "Ważne! Swoją paczkę odbierzesz wygodniej z aplikacją InPost"         }

 

Lista punktów

Pobieranie listy punktów. Kolekcja wspiera stronicowanie, które opisane jest na stronie Informacje ogólne.

1 GET /v1/points

Przykład zapytania

1 curl -X GET https://api.inpost.pl/v1/points -H 'Content-Type: application/json'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 { "href": "https://api-pl-points.easypack24.net/v1/points", "count": 19378, "page": 1, "per_page": 25, "total_pages": 776, "items": [ { "href": "https://api-pl-points.easypack24.net/v1/points/ADA01M", "name": "ADA01M", "type": [ "parcel_locker" ], "status": "Operating", "location": { "longitude": 22.26405, "latitude": 51.73834 }, "location_type": "Outdoor", "location_date": null, "location_description": "Przy sklepie Lewiatan", "location_description_1": null, "location_description_2": null, "distance": null, "opening_hours": "24/7", "address": { "line1": "Kościuszki 27", "line2": "21-412 Adamów" }, "address_details": { "city": "Adamów", "province": "lubelskie", "post_code": "21-412", "street": "Kościuszki", "building_number": "27", "flat_number": null }, "phone_number": null, "payment_point_descr": "Płatność internetowa aplikacją InPost Mobile oraz PayByLink", "functions": [ "allegro_courier_collect", "allegro_courier_reverse_return_send", "allegro_courier_send", "allegro_letter_reverse_return_send", "allegro_letter_send", "allegro_parcel_collect", "allegro_parcel_reverse_return_send", "allegro_parcel_send", "parcel", "parcel_collect", "parcel_reverse_return_send", "parcel_send", "standard_courier_reverse_return_send", "standard_courier_send" ], "partner_id": 0, "is_next": false, "payment_available": true, "payment_type": { "0": "Payments are not supported" }, "virtual": "0", "recommended_low_interest_box_machines_list": null, "apm_doubled": null, "location_247": true, "operating_hours_extended": { "customer": null }, "agency": "IPM4633224", "image_url": "https://static.easypack24.net/points/pl/images/ADA01M.jpg", "easy_access_zone": true, "air_index_level": null, "physical_type_mapped": "004", "physical_type_description": null }, {...}, {...}, ] }

 

Szczegóły punktu

Pobieranie szczegółów punktu.

1 GET /v1/points?name=point_name

Przykład zapytania

1 curl -X GET https://api.inpost.pl/v1/points?name=KRA012 -H 'Content-Type: application/json'

 

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 { "href": "https://api-pl-points.easypack24.net/v1/points/KRA012", "name": "KRA012", "type": [ "parcel_locker" ], "status": "Operating", "location": { "longitude": 20.00399, "latitude": 50.08913 }, "location_type": "Outdoor", "location_date": null, "location_description": "Stacja paliw Lotos", "location_description_1": null, "location_description_2": "Lotos", "distance": null, "opening_hours": "24/7", "address": { "line1": "Os. Kombatantów 20", "line2": "31-630 Kraków" }, "address_details": { "city": "Kraków", "province": "małopolskie", "post_code": "31-630", "street": "Os. Kombatantów", "building_number": "20", "flat_number": null }, "phone_number": null, "payment_point_descr": "Płatność w Paczkomacie kartą płatniczą lub BLIKIEM oraz internetowo aplikacją InPost Mobile i PayByLink", "functions": [ "allegro_courier_collect", "allegro_courier_reverse_return_send", "allegro_courier_send", "allegro_letter_send", "allegro_parcel_collect", "allegro_parcel_reverse_return_send", "allegro_parcel_send", "parcel", "parcel_collect", "parcel_reverse_return_send", "parcel_send", "standard_courier_reverse_return_send", "standard_courier_send" ], "partner_id": 0, "is_next": false, "payment_available": true, "payment_type": { "2": "Payment by card in the machine" }, "virtual": "0", "recommended_low_interest_box_machines_list": [ "KRA175M", "KRA274M", "KRA227M", "KRA273M", "KRA144M" ], "apm_doubled": null, "location_247": true, "operating_hours_extended": { "customer": null }, "agency": "IPM4956660", "image_url": "https://static.easypack24.net/points/pl/images/KRA012.jpg", "easy_access_zone": false, "air_index_level": null, "physical_type_mapped": "001", "physical_type_description": null }

 

Kryteria wyszukiwania

Parametr

Typ

Opis

Przykład

Parametr

Typ

Opis

Przykład

name

String
Array

Wyszukuje punkt o podanej nazwie.
Wyszukuje punkty o podanych nazwach.

?name=KRA010
?name=Kra010,ADA01N

type

String
Array

Wyszukuje punkty o podanym typie
Wyszukuje punkty o podanych typach

?type=parcel_locker
?type=parcel_locker,pop

functions

String
Array

Wyszukuje punkty posiadające podaną funkcję.
Wyszukuje punkty posiadające wszystkie wymienione funkcje.

?functions=parcel
?functions=parcel,parcel_send

partner_id

Integer
Array

Wyszukuje punkty o podanym partner_id.
Wyszukuje punkty o podanych partner_id.

?partner_id=1
?partner_id=1,2

is_next

Boolean

Wyszukuje punkty, które są typu NEXT

?is_next=true

payment_available 

Boolean

Filtrowanie listy punktów po dostępności płatności dla punktu.

?payment_available=true

post_code

String
Array

Wyszukuje punkty, które posiadają podany kod pocztowy.
Wyszukuje punkty, które posiadają podane kody pocztowe.

?post_code=11-111
?post_code=11-111,22-222

city

String
Array

Wyszukuje punkty, które posiadają podane miasto.
Wyszukuje punkty, które posiadają podane miasta.

?city=Kraków

?city=Kraków,Warszawa

province

String
Array

Wyszukuje punkty, które posiadają podane województwo.
Wyszukuje punkty, które posiadają podane województwa.

?province=Małopolska

?province=Małopolska,Śląsk

virtual

Integer
Array

Wyszukuje punkty o podanej wirtualności.
Wyszukuje punkty o podanych wirtualnościach.

?virtual=0
?virtual=1,6

updated_from

Date

Wyszukiwanie punktów wg daty, po której nastąpiła aktualizacja punktu.

Jeśli parametr updated_to nie został podany data nie może być wcześniejsza, niż 3 dni wstecz licząc od aktualnej daty.

?updated_from=2018-04-24

updated_to

Date

Wyszukiwanie punktów wg daty, do której nastąpiła aktualizacja punktu.

Wymaga podania updated_from.

?updated_to=2018-04-26

location_247

Boolean

Wyszukiwanie punktów które są dostępne 24/7. (Paczkomat® z parametrem ustawionym na true są dedykowanymi punktami do obsługi usługi Paczka w Weekend).

?location_247=true

Wyszukiwanie wg. lokalizacji

relative_point 

String

Wyszukuje punkty położone najbliżej podanych współrzędnych geograficznych.

?relative_point=52.123,19.321

relative_post_code 

String

Wyszukuje punkty położone najbliżej podanego kodu pocztowego.

?relative_post_code=11-111

max_distance 

Double

Określa odległość w metrach od podanego w relative_point lub relative_post_code punktu.

Użycie parametru wymusza sortowanie wg odległości.

Domyślna wartość: 10000 (10km)
Maksymalna wartość: 50000 (50 km).

?relative_point=52.123,19.321&max_distance=10000

limit 

Integer

Limit zwracanych punktów w przypadku użycia parametrów w relative_point lub relative_post_code.

?limit=10

Sortowanie wyników

name 

Sortowanie po nazwie punktów.

?sort_by=name

distance_to_relative_point

Sortowanie wg. odległości od punktu relatywnego (relative_point lub relative_post_code)

?sort_by=distance_to_relative_point

status

Sortowanie wg. statusu

?sort_by=status

Sortowanie może odbywać się w dwóch kierunkach, poprzez użycie parametru sort_order. Domyślnie wyniki sortowane są rosnąco (asc) wg nazwy punktów(name).

asc

Sortuje punkty rosnąco

?sort_order=asc&sort_by=status

desc

Sortuje punkty malejąco

?sort_order=desc&sort_by=status

Stronicowanie

page

Określa stronę wyników, która powinna zostać zwrócona.

?page=2

per_page

Określa liczbę wyników wyświetlanych na stronie.

Domyślna wartość: 25
Maksymalna wartość: 500

?per_page=100

Filtrowanie wyświetlanych pól

fields

Określa listę atrybutów punktu, która ma zostać wyświetlona na stronie.

?fields=name,type