Tworzenie przesyłki eSmartMIX

eSmartMIX - usługa łącząca dostawę towarów z elektronicznym obiegiem dokumentów. Usługa dedykowana dostawom towarów wymagających doręczenia osobistego z potwierdzeniem danych odbiorcy. Proces doręczenia wymaga weryfikacji adresata za pomocą takich danych jak imię, nazwisko, pełnoletniość, a w przypadku, gdy doręczenie danej kategorii towarów wymaga trzeźwości odbiorcy przesyłki, zostanie to również zweryfikowane. Dokument potwierdzający dokonanie czynności wraz z potwierdzeniem doręczenia zwracany jest w formie dokumentu PDF po zakończeniu procesu doręczenia.

 

Do utworzenia przesyłki wymagana jest dedykowana umowa, jeśli jej nie posiadasz, skontaktuj się z adresem smartcourier@inpost.pl.

Wymiary i waga przesyłki

 • waga do 25 kg

 • suma wymiarów mniejsza niż 180cm

 • wymiar najdłuższego boku mniejszy lub równy 80 cm


Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.

Środowisko produkcyjne

Adres środowiska produkcyjnego  https://api-shipx-pl.easypack24.net

Generowanie danych autoryzacyjnych

Pobierz poradnik wyjaśniający jak szybko we własnym zakresie utworzyć dostęp do API ShipX,  Instrukcja konfiguracji konta API

Środowisko testowe

Adres środowiska testowego: https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net

Adres środowiska testowego Managera Paczek: https://sandbox-manager.paczkomaty.pl/

Generowanie danych autoryzacyjnych

https://sandbox-manager.paczkomaty.pl/ > zakładka Moje konto > API

Aby wygenerować Token i ID organizacji należy uzupełnić wszystkie dane, łącznie z danymi do faktury w zakładce Moje konto > Dane. Do utworzenia przesyłki Paczkomat® niezbędne są środki na koncie, konto doładujesz wirtualnie w zakładce Płatności.

W przypadku braku serwisu na swojej organizacji inpost_courier_alcohol skontaktuj się z nami za pomocą formularza https://inpost.pl/formularz-wsparcie. Po wejściu w formularz wystarczy z listy wybrać opcję "Wsparcie Klienta”, w kategorii wybrać “API ShipX”.


 

Struktura

Zasób Shipment dla przesyłek eSmartMIX posiada takie same atrybuty jak w trybie uproszczonym. Jedyną różnicą jest to, że nie wszystkie są obsługiwane. Poniżej lista parametrów, których można użyć.

Atrybuty zasobu Shipment

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

receiver

Peer

Dane odbiorcy

parcels

Array[Parcel]

Lista paczek w ramach przesyłki

service

String

inpost_courier_alcohol

reference

String

Dodatkowy opis dla przesyłki, np. numer zamówienia lub ID klienta

comments

String

Dowolny komentarz

 

Atrybuty obiektu receiver

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

name

String

Atrybut nie jest wymagany, (podana wartość nie jest widoczna na etykiecie)

Maksimum 255 znaków

company_name

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy nie zostanie przekazany atrybut first_name, last_name

Maksimum 255 znaków

first_name

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy nie zostanie przekazany atrybut company_name
Maksimum 255 znaków

last_name

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy nie zostanie przekazany atrybut company_name
Maksimum 255 znaków

email

String

Atrybut jest wymagany

phone

String

Atrybut jest wymagany. Tylko 9 cyfr (333222111)

address

Address Form

Atrybut jest wymagany

Atrybuty obiektu adress

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

city

String

Atrybut jest wymagany

Maksimum 255 znaków

building_number

String

Atrybut jest wymagany

Maksimum 255 znaków

country_code

String

Atrybut nie jest wymagany

street

String

Atrybut jest wymagany
Maksimum 255 znaków

post_code

String

Atrybut jest wymagany
Format "00-000"

 

Atrybuty obiektu Parcel

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

id

String

Unikalny identyfikator danej paczki w ramach przesyłki, który pozwala zwrócić użytkownikowi informację o błędach walidacji przypisanych do konkretnej paczki. Id nie jest zapisywany w bazie danych i nie jest zwracany jak atrybut utworzonej paczki.

dimensions

Object

Wymiary paczki.

 • length - długość

 • width - szerokość

 • height - wysokość

 • unit - jednostka, w której podane są wymiary. Aktualnie tylko mm (millimetry)

weight

Object

Waga paczki

 • amount - waga

 • unit - jednostka, w której podana jest waga paczki. Aktualnie tylko kg (kilogramy)

 

Przykładowe zapytanie

curl --location 'https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Authorization: Bearer token' \ --data-raw '{ "receiver": { "name": "InPost", "company_name": "InPost", "first_name": "test", "last_name": "test", "email": "testi@inpost.pl", "phone": "885887738", "address": { "street": "Czerniakowska", "building_number": "87A", "city": "Warszawa", "post_code": "02-677", "country_code": "PL" } }, "parcels": { "dimensions": { "length": "10", "width": "10", "height": "10", "unit": "mm" }, "weight": { "amount": "10", "unit": "kg" } }, "service": "inpost_courier_alcohol", "reference": "numer_zamówienia", "comments": "komentarz" }'

 

Odpowiedź

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/12345", "id": 12345, "status": "confirmed", "tracking_number": "999106411340100000011272", "return_tracking_number": null, "service": "inpost_courier_alcohol", "reference": "numer_zamówienia", "is_return": false, "application_id": 12, "created_by_id": 12, "external_customer_id": null, "sending_method": null, "end_of_week_collection": null, "comments": "komentarz", "mpk": null, "additional_services": null, "custom_attributes": {}, "cod": { "amount": null, "currency": null }, "insurance": { "amount": null, "currency": null }, "sender": { "id": 123, "name": null, "company_name": "sender", "first_name": "first_name", "last_name": "last_name", "email": "inpost@example.com", "phone": "321321321", "address": { "id": 123, "street": "Zawiła", "building_number": "65 L", "line1": null, "line2": null, "city": "Kraków", "post_code": "30-390", "country_code": "PL" } }, "receiver": { "id": 123, "name": "InPost", "company_name": "InPost", "first_name": "test", "last_name": "test", "email": "test@inpost.pl", "phone": "885887738", "address": { "id": 123, "street": "Czerniakowska", "building_number": "87A", "line1": null, "line2": null, "city": "Warszawa", "post_code": "02-677", "country_code": "PL" } }, "selected_offer": { "id": 123, "status": "bought", "expires_at": null, "rate": null, "currency": null, "additional_services": null, "carrier": { "id": "inpost_courier", "name": "InPost Kurier", "description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie" }, "service": { "id": "inpost_courier_alcohol", "name": "eSmartMIX", "description": "Przesyłka kurierska eSmartMix z elektronicznym obiegiem dokumentów i potwierdzeniem danych odbiorcy" }, "unavailability_reasons": null }, "offers": [ { "id": 123, "status": "bought", "expires_at": null, "rate": null, "currency": null, "additional_services": null, "carrier": { "id": "inpost_courier", "name": "InPost Kurier", "description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie" }, "service": { "id": "inpost_courier_alcohol", "name": "eSmartMIX", "description": "Przesyłka kurierska eSmartMix z elektronicznym obiegiem dokumentów i potwierdzeniem danych odbiorcy" }, "unavailability_reasons": null } ], "transactions": [ { "id": 123, "status": "success", "offer_id": 123, "details": null, "created_at": "2024-04-15T11:34:46.247+02:00", "updated_at": "2024-04-15T11:34:46.247+02:00" } ], "parcels": [ { "id": 712403579, "identify_number": null, "tracking_number": "999106411340100000011272", "is_non_standard": false, "template": null, "dimensions": { "length": 10.0, "width": 10.0, "height": 10.0, "unit": "mm" }, "weight": { "amount": 10.0, "unit": "kg" } } ], "created_at": "2024-04-15T11:34:46.210+02:00", "updated_at": "2024-04-15T11:34:46.262+02:00" }

 

Informacje o błędach

Błędy, jakie mogą wystąpić podczas tworzenia przesyłki (poniższe błędy są wysyłane do aplikacji która wysłała żądanie, nie na webhook):

 • "service":"unavailable" - Błąd wystąpi w przypadku gdy organizacja nie ma dostępnej usługi na swoim koncie.

 • "carrier": "carrier_inpost_courier_unavailable" - Błąd wystąpi w przypadku gdy organizacja nie ma dostępnych usług kurierskich.

 • company_data_missing - Błąd wystąpi w przypadku gdy organizacja nie ma podpisanej umowy na usługę eSmartMIX

 • "dimensions": "invalid" - Błąd zostanie zwrócony w przypadku podania błędnych wymiarów / przekroczenia dopuszczalnych wartości.

 • "weight": "invalid" - Błąd zostanie zwrócony w przypadku przekroczenia maksymalnej wagi

 • validation_failed - przesyłane parametry są niepoprawne. Szczegóły zawarte w polu details