[1.9.0] Tworzenie przesyłki w trybie ofertowym

Obiekt przesyłki wykorzystywany jest do uzyskania dostępnych ofert, a jednocześnie reprezentuje ona fizyczną paczkę (lub paczki), która będzie przesłana pomiędzy określonymi adresami.


POST /v1/organizations/:organization_id/shipments

Uprawnienia

Aby utworzyć przesyłkę w ramach określonej organizacji, użytkownik musi być jej członkiem.

Parametry

Wszystkie poniższe parametry powinny być zawarte w obiekcie shipment.

ParametrTypOpisWalidacja
receiverReceiverForm

Dane odbiorcy paczki.

Atrybut jest wymagany.

 • jeśli ma być przedstawiona oferta usługi kurierskiej, należy podać co najmniej receiver.company_name i/lub receiver.first_name i receiver.last_name oraz obiekt address,
 • jeśli ma być przedstawiona oferta paczkomatowa należy podać receiver.phone_number i receiver.email,
 • podanie wszystkich danych umożliwi przedstawienie ofert obu typów.
 • jeśli w additional_services podane zostaną "sms", lub "email", to analigocznie wymagane jest podanie phone, lub email
 • jeśli zostanie przekazany atrybut is_return == true, atrybut receiver nie będzie wymagany
senderSenderFormDane nadawcy paczki.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Jeśli nie zostaną podane żadne dane, domyślnie zostaną użyte dane organizacji, w ramach której tworzona jest przesyłka.
parcelsArray[ParcelsSimpleForm]

Dane paczek zawartych w przesyłce.

Atrybut jest wymagany.

 • Kolekcja minimum 1, maksimum 1000
custom_attributesCustomAttributesForm

Dodatkowe atrybuty przesyłki.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Lista dodatkowych atrybutów została opisana we wstępie.
 • Wymagane jest podanie paczkomatu w przypadku przesyłki paczkomatowej.
codCodFormWartość pobrania.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Walidacja oraz wymagalność przekazania atrybutu występuje w momencie przekazania serwisu.
insuranceInsuranceFormKwota ubezpieczenia przesyłki.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Walidacja oraz wymagalność przekazania atrybutu występuje w momencie przekazania serwisu.
referenceStringDodatkowy opis przesyłki, np. numer zamówienia.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Minimum 3 znaki, maksimum 100 znaków, możliwość przekazania pustego atrybutu.
is_returnBoolOkreśla przesyłkę jako zwrotną.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Dopuszczalne wartości (true, false)
 • Możliwość przekazania pustego atrybutu.
 • Jeśli ustawione na true, określa przesyłkę jako zwrotną. W takiej sytuacji dane nadawcy i odbiorcy zostaną automatycznie zamienione miejscami.
additional_servicesArray[String]

Usługi dodatkowe.

Dostępne usługi dodatkowe: sms, email, saturday.

API X Rozmiary i usługi dla przesyłek 

Atrybut nie jest wymagany.

 • Atrybut walidowany w momencie przekazania wartości.
 • Przekazując atrybut additional_services system sprawdza przekazanie atrybutu service, jeśli atrybut service nie zostanie przekazany lub przekazany atrybut additional_services nie mieści się w zakresie przekazanego serwisu, użytkownik otrzyma błąd.
external_customer_id
StringIdentyfikator broker'a generującego przesyłki w ramach innej organizacjiAtrybut nie jest wymagany.
only_choice_of_offerBoolean

Ustawienie parametru na true powoduje że oferta we wszystkich przesyłkach zostanie wybrana dla podanego serwisu, ale nie zostanie automatycznie opłacona.
Taka przesyłkę trzeba opłacić przed końcem wygaśnięcia oferty wykonując operacje (Opłacanie przesyłki). 
Parametr ten można ustawić również dla każdej przesyłki z osobna (w takim przypadku parametr ustawiony w przesyłce ma wyższy priorytet).

Atrybut nie jest wymagany.

 • Defoultowa wartość false
mpkStringNazwa miejsca powstania kosztów.

Atrybut nie jest wymagany.

 • maksymalnie 255 znaków
 • jeśli atrybut jest podany, weryfikujemy czy przynależy do organizacji, z której wykonywane jest żądanie
 • możliwość przekazania pustego atrybutu

Miejsce powstania kosztów musi najpierw być dodane do organizacji, aby można je było przypisać do przesyłki.

commentsStringDowolny komentarz

Atrybut nie jest wymagany.

 • maksymalnie 100 znaków
 • możliwosć przekazania pustego atrybutu

Uwaga! Klienci debetowi

Po utworzeniu przesyłki, nie zwracamy cen dla klientów debetowych.

Atrybut rate przyjmuje wartość null


Przykładowe zapytanie

POST /v1/organizations/123/shipments HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer lkfjasd9f70y43ohriw...[ommited for brevity]...
 
{
  "mpk":"miejsce_powstania_kosztow",
	"comments": "dowolny komentarz",
   "external_customer_id": "8877xxx",
	"receiver": {
		"first_name": "Jan",
    "last_name": "Kowalski",
		"name": "Nazwa",
		"email": "receiver@example.com",
		"phone": "888000000",
		"address": {
      "id": "123",
      "street": "Malborska",
      "building_number": "130",
      "city": "Kraków",
      "post_code": "30-624",
      "country_code": "PL"
    }
	},
	"parcels": [
		{
			"id": "small package",
			"template": "small",
			"dimensions": {
				"length": "80",
				"width": "360",
				"height": "640",
				"unit": "mm"
			},
			"weight": {
				"amount": "25",
				"unit": "kg"
			},
			"tracking_number": null,
      "is_non_standard": false
		}
	],
	"custom_attributes": {
		"target_point": "KRA010"
	},
	"insurance": {
		"amount": 25,
		"currency": "PLN"
	},
	"cod": {
		"amount": 12.50,
		"currency": "PLN"
	},
	"additional_services": ["email", "sms"],
	"mpk": "Nazwa miejsca powstania kosztów."
}


W odpowiedzi serwer zwróci status 201 wraz z obiektem nowo utworzonej przesyłki.

HTTP/1.1 201 CREATED
Content-Type: application/json
 
{
	"href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments/1234567890",
	"id": "1234567890",
	"status": "created",
	"parcels": [
		{
			"id": "small package",
			"template": "small",
			"dimensions": {
				"length": "80",
				"width": "360",
				"height": "640",
				"unit": "mm"
			},
			"weight": {
				"amount": "25",
				"unit": "kg"
			},
			"tracking_number": null,
      "is_non_standard": false
		}
	],
	"external_customer_id": "8877xxx",
	"mpk": {
    "id": 1,
    "name": "miejsce_powstania_kosztow"
  },
	"comments": "dowolny komentarz",
 	"custom_attributes": {
		"target_point": "KRA010",
		"open_code": null,
		"dropoff_point": null,
		"sending_method": "parcel_locker"
	},
	"sender": {
		"id": "123",
		"name": "Nazwa",
		"company_name": "InPost S.A.",
		"first_name": "Jan",
		"last_name": "Nowak",
		"email": "sender@email.com",
		"phone": "888000000",
		"address": {
			"id": "123",
			"street": "Malborska",
			"building_number": "130,
			"city": "Kraków",
			"post_code": "30-624",
			"country_code": "PL"
		}
	},
	"receiver": {
		"id": "1234",
		"name": "Nazwa",
		"company_name": null,
		"first_name": "Jan",
		"last_name": "Kowalski",
		"email": "sender@email.com",
		"phone": "888000000",
		"address": null
	},
	"created_at": "2015-09-06T19:21:00.000+02:00",
  "created_by_id": 3,
   "cod_amount": {
		"amount": 12.50,
		"currency": "PLN"
	},
	"insurance": {
		"amount": 25,
		"currency": "PLN"
	},
	"additional_services": ["email", "sms"],
	"reference": "Order No. 12345",
	"is_return": false,
	"tracking_number": null,
	"offers": [],
	"selected_offer": null,
	"transactions": [],
	"mpk": {
    "id": 1,
    "name": "Nazwa miejsca powstania kosztów."
  }
}

Przykładowe zapytanie z wieloma paczkami (wielopaki można tworzyć tylko dla inpost_courier):

POST /v1/organizations/123/shipments HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer lkfjasd9f70y43ohriw...[ommited for brevity]...
 
{
	"receiver": {
		"first_name": "Jan",
    "last_name": "Kowalski",
		"email": "receiver@example.com",
		"name": "Nazwa",
		"phone": "888000000",
		"address": {
      "id": "123",
      "street": "Malborska",
      "building_number": "130",
      "city": "Kraków",
      "post_code": "30-624",
      "country_code": "PL"
    }
	},
	"parcels": [
		{
			"id": "small package",
			"template": "small",
			"dimensions": {
				"length": "80",
				"width": "360",
				"height": "640",
				"unit": "mm"
			},
			"weight": {
				"amount": "25",
				"unit": "kg"
			},
			"tracking_number": null,
      "is_non_standard": false
		},
		{
			"id": "big package",
			"template": "large",
			"dimensions": {
				"length": "160",
				"width": "720",
				"height": "640",
				"unit": "mm"
			},
			"weight": {
				"amount": "50",
				"unit": "kg"
			},
			"tracking_number": null,
			"is_non_standard": false
		}
	],
	"custom_attributes": {
		"target_point": "KRA010"
	},
	"insurance": {
		"amount": 25,
		"currency": "PLN"
	},
	"cod": {
		"amount": 12.50,
		"currency": "PLN"
	}
}

Uwaga! Działanie asynchroniczne.

Po utworzeniu przesyłki zostanie uruchomiony asynchroniczny proces przygotowywania ofert.

Aby otrzymać informację o zakończeniu przygotowywania ofert dla przesyłki, należy zdefiniować w konfiguracji organizacji adres url, pod który mają być wysyłane informacje dla zdarzenia offers_prepared. Dzięki temu, aplikacja ShipX wyśle na podany adres następujące informacje:

POST http://{{adres_podany_w_konfiguracji}}
Content-Type: application/json
 
{
	"event_ts": "2015-12-09 14:55:06 +0100",
	"event": "offers_prepared",
	"organization_id": 1,
	"payload": {
		"shipment_id": 460,
		"offers": [
  		{
   			"id": 1281,
   			"carrier": {
					"id": "inpost_courier",
    			"name": "InPost Express",
					"description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie."
   			},
   			"service": {
    			"id": "inpost_courier_express_1200",
    			"name": "Kurier Doręczenie 12:00",
					"description": "Przesyłka kurierska z doręczeniem do godziny 12:00 następnego dnia."
   			},
				"additional_services": ["email", "sms"],
   			"status": "available",
				"expires_at": "2016-06-24T12:39:43.734+02:00",
   			"rate": 17,
   			"currency": "PLN",
   			"unavailability_reasons": null
  		},
  		{
   			"id": 1280,
   			"carrier": {
    			"id": "inpost_courier",
    			"name": "InPost Express",
					"description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie."
   			},
   			"service": {
    			"id": "inpost_courier_express_1700",
    			"name": "Kurier Doręczenie 17:00",
					"description": "Przesyłka kurierska z doręczeniem do godziny 17:00 następnego dnia."
   			},
				"additional_services": ["email", "sms"],
   			"status": "available",
				"expires_at": "2016-06-24T12:39:43.734+02:00",
   			"rate": 17,
   			"currency": "PLN",
   			"unavailability_reasons": null
  		},
  		{
   			"id": 1279,
   			"carrier": {
    				"id": "inpost_courier",
    				"name": "InPost Express",
						"description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie."
   			},
   			"service": {
    				"id": "inpost_courier_standard",
						"name": "Kurier Standard",
						"description": "Przesyłka kurierska standardowa."
   			},
				"additional_services": ["email", "sms"],
   			"status": "available",
				"expires_at": "2016-06-24T12:39:43.734+02:00",
   			"rate": 17,
   			"currency": "PLN",
   			"unavailability_reasons": null
  		},
  		{
   			"id": 1278,
   			"carrier": {
    				"id": "inpost_locker",
    				"name": "InPost Paczkomaty",
						"description": "InPost Paczkomaty - Przesyłki paczkomatowe."
   			},
   			"service": {
    				"id": "inpost_locker_standard",
    				"name": "Paczkomatowa Standardowa",
						"description": "Przesyłka paczkomatowa standardowa."
   			},
				// Oferta paczkomatowa nie zawiera wybranych usług dodatkowych, ponieważ są one zawarte w usłudze podstawowej (email, sms) albo są niedostępne (saturday)
				"additional_services": [],
   			"status": "available",
				"expires_at": "2016-06-24T12:39:43.734+02:00",
   			"rate": 2.02,
   			"currency": "PLN",
   			"unavailability_reasons": null
  		}
		]
	}
}

Przygotowane oferty ważne są przez 5 minut. Po tym czasie oferty zmienią swój status na expired i nie będzie możliwy ich zakup. Aby przygotować nowe oferty, należy wysłać żądanie edycji przesyłki nie podając żadnych danych.

Błędy, jakie mogą wystąpić podczas tworzenia przesyłki:

 • validation_failed - przesyłane parametry są niepoprawne. Szczegóły zawarte w polu details,
 • resource_not_found - w przypadku gdy użytkownik próbuje utworzyć przesyłkę dla organizacji, która nie istnieje lub nie ma uprawnień do jej utworzenia,
 • no_carriers - w przypadku gdy organizacja nie ma podpisanej umowy z żadnym przewoźnikiem.