Zlecenie zwrotu

Zlecenie zwrotu pieniędzy za daną transakcję.

POST /v1/izi/transaction/{transaction_id}/refund

Parameters

Nazwa pola

Opis

Typ

Wymagalność

Dodatkowe uwagi

X-Command-ID

Unikalny identyfikator potrzebny do sprawdzenia idempotencji.

string($uuid)

 

Y

 

transaction_id

Unikalny identyfikator transakcji przypisany przez dostawcę usług płatniczych.

string($uuid)

 

Y

 

 

Request

Nazwa pola

Opis

Typ

Wymagalność

Dodatkowe uwagi

external_refund_id

Identyfikator zamówienia refundacji przypisany przez merchanta.

string

O

 

refund_amount

Kwota do zwrotu. Jeśli nie zostanie określona, zostanie zażądany pełny zwrot pieniędzy.

number

O

 

additional_business_data

Dodatkowe dane związane ze zleceniem zwrotu.

object

O

 

additional_business_data.additional_data

string

O

 

signature

Sygnatura*

string

Y

 

 

Sygnatura*:

Podpis wiadomości wymagany do weryfikacji autentyczności żądania. Obliczany przez połączenie wartości nagłówka X-Command-ID, zmiennej ścieżki transaction_id, wszystkich wartości pól treści żądania (ignorując pole podpisu) w kolejności alfanumerycznej i sekretu merchanta (jeśli którakolwiek z wartości ma wartość null, powinna być traktowana jako pusty ciąg). Końcowy podpis to zapisany małymi literami szesnastkowy skrót funkcji skrótu zastosowanej do połączonej wiadomości.

Obsługiwane funkcje hash to: SHA-512

Domyślna funkcja hash: SHA-512 SHA-512

Jeśli używana jest inna niż domyślna funkcja skrótu, podpis musi być poprzedzony jej identyfikatorem i znakiem "_".

Merchant Secret, to losowy ciąg znaków, który znajdziesz w panelu merchanta w zakładce Konfiguracja Merchant Transaction API secret.

Przykład 1:

Merchant Secret: 0051db3ab9ea4351bfebbcbe1adcc045

X-Command-ID: f3daf649-30bd-4578-a3bc-89ee822e2887

transaction_id: c50c3756-7ca1-431d-8b4e-4fc322b18548

request_body: { "signature": "TBD", "refund_amount": 1.23, "external_refund_id": "0b374857-2096-46e0-a9d6-26f313073d32", "additional_business_data": { "key1": "value1", "key2": "value2", } }

Intermediate signature: f3daf64930bd-4578-a3bc-89ee822e2887c50c3756-7ca1-431d-8b4e-4fc322b18548key1value1key2value20b374857-2096-46e0-a9d6-26f313073d321.230051db3ab9ea4351bfebbcbe1adcc045

Valid Signatures: 1832a9a561c7f95782e8e10da5f6d181d31b4537ba168fb2bf903cd3cb9455433e6537b4f2da7bd0ec129888a265d609acf6efa1144763f2085866604db63ecd

SHA-512_1832a9a561c7f95782e8e10da5f6d181d31b4537ba168fb2bf903cd3cb9455433e6537b4f2da7bd0ec129888a265d609acf6efa1144763f2085866604db63ecd

Przykład 2:

Merchant Secret: 0051db3ab9ea4351bfebbcbe1adcc045

X-Command-ID: f3daf649-30bd-4578-a3bc-89ee822e2887

transaction_id: c50c3756-7ca1-431d-8b4e-4fc322b18548

request_body: { "signature": "TBD", "refund_amount": null, "external_refund_id": null }

Intermediate signature: f3daf649-30bd-4578-a3bc-89ee822e2887c50c3756-7ca1-431d-8b4e-4fc322b185480051db3ab9ea4351bfebbcbe1adcc045

Valid Signatures: 186c45bb02603c37325233a8e5471adda94eed27caeb27f3289c678c48a496367db1937d045d8421d914b94502d92d3a9a2fe52e566fbcb8a2e6330add4a663c

SHA-512_186c45bb02603c37325233a8e5471adda94eed27caeb27f3289c678c48a496367db1937d045d8421d914b94502d92d3a9a2fe52e566fbcb8a2e6330add4a663c

Response

Nazwa pola

Opis

Typ

Wymagalność

Dodatkowe uwagi

external_refund_id

Identyfikator zamówienia refundacji przypisany przez merchanta.

string

Y

 

refund_amount

Kwota do zwrotu. Jeśli nie zostanie określona, zostanie zażądany pełny zwrot pieniędzy.

number

Y

 

status

Bieżący status zwrotu

Enum:

[ PENDING, SUCCESS, FAILED ]

string

Y

 

description

Opis zlecenia zwrotu środków

string

Y