Merchant Backend API

Nagłówki


Do wszystkich usług wołanych przez InPost Pay (Basket App) w Backend Merchanta zostaną dodane poniższe nagłówki (headery). Nagłówki zawierają sygnaturę wiadomości podlegającą weryfikacji zgodnie z algorytmem weryfikacja sygnatury. Obecnie nagłówki są opcjonalne, ale docelowo będą wymagane.

 

Nagłówek

Opis

Nagłówek

Opis

x-signature

Sygnatura

x-signature-timestamp

Ciąg daty i czasu ISO8601 w strefie czasowej UTC z czasem wygenerowania podpisu, np. 2023-05-11T15:02:23.429Z

x-public-key-ver

Wersja kluczy użytych do wygenerowania podpisu

x-public-key-hash

SHA-256 hash klucza publicznego użytego do wygenerowania podpisu


Lista metod Merchant Backend API

Poniższa tabela zawiera listę metod wystawionych przez backend Merchanta służąca do komunikacji z InPost Pay.

 

 

Metoda

Opis

Koszyk

GET /v1/izi/basket/{basketId}

Pobranie szczegółów koszyka

POST /v1/izi/basket/{basketId}/confirmation

Potwierdzenie dodania koszyka

POST /v1/izi/basket/{basketId}/event

Przesłanie informacji o aktualizacji koszyka

DELETE /v1/izi/basket/{basketId}/binding

Desynchronizacja koszyka (rozparowanie koszyka z numerem tel.)

Zamówienie

POST /v1/izi/order

Utworzenie zamówienia

GET v1/izi/order/{orderId}

Pobranie szczegółów zamówienia

POST /v1/izi/order/{orderId}/event

Przesłanie informacji o aktualizacji zamówienia