InPost Pay Widget

Rozdział zawiera informacje dotyczące osadzenia Widgetu InPost Pay na stronie sklepu Merchanta oraz opis sposobów wiązania koszyków zakupowych z aplikacją InPost.


Widget InPost Pay udostępnia przycisk “Kup z InPost Pay”, którego kliknięcie przez użytkownika rozpoczyna synchronizacje koszyka Merchant - InPost Pay.

Widget może być osadzony przez Merchanta na jego stronie www na:

 • karcie produktu

 • ekranie podsumowania koszyka

 • panelu bocznym koszyka

 • ekranie tworzenia zamówienia.

W zależności od stanu koszyka (zsynchronizowany/niezsynchronizowany) wygląd widgetu ulega zmianie.

W przypadku koszyka niezsynchronizowanego, widget prezentuje przycisk “Utwórz koszyk z InPost Pay”, którego wywołanie daje możliwość sparowania koszyka, przez nr. telefonu, Deeplink, QR, tak jak jest to opisane poniżej.

Widget powinien być osadzony poniżej standardowego przycisku “Dodaj do koszyka”.


Parowanie koszyka z InPost Pay

 • W przypadku pierwszego skorzystania z funkcjonalności “Utwórz koszyk z InPost Pay” użytkownik będzie miał możliwość powiązania koszyka z InPost Pay oraz dodania przeglądarki do zaufanych.

 • Parowanie koszyka polega na:

  • Wykorzystaniu QR Code

  • Wykorzystaniu Deeplinka

  • Wykorzystaniu numeru telefonu

 • Każda z powyższych metod jest tożsama, jeżeli chodzi o proces wiązania koszyka z InPost Pay.

 • Dodanie przeglądarki do zaufanych w aplikacji InPost Pay umożliwia klientowi Merchanta realizacji zakupów z InPost Pay bez konieczności parowania koszyka z wykorzystaniem metod: QR Code, Deeplink lub numeru telefonu.

Parowanie koszyka za pomocą numeru telefonu

2.

Parowanie koszyka za pomocą QR Code


W przypadku koszyka zsynchronizowanego widget prezentuje dla użytkownika informacje: „Twoje produkty czekają w aplikacji InPost!”.


Gdy przeglądarka jest już dodana do zaufanych:

 • W przypadku gdy przeglądarka komputera jest powiązana z InPost Mobile, widget prezentuje informacje o numerze (w postaci maski) powiązanego telefonu.

 • Widget pozwala na usunięcie (rozparowanie) powiązanego koszyka z danym numerem telefonu.

 • Zarządzanie listą powiązanych przeglądarek, będzie dostępne z poziomu aplikacji InPost Mobile.


Przykłady osadzenia Widgetu

 

 

Osadzenie Widgetu na karcie produktu:

 

Osadzenie Widgetu na podsumowaniu koszyka: