Proces integracji z usługami InPost

 

Tworzenie przesyłki

 

Proces tworzenia przesyłki w trybie ofertowym:

Utworzenie przesyłki > Wybór oferty (ręczny lub za pomocą webhook) > Opłacenie przesyłki (dla konta prepaid oznacza automatyczne pobranie środków, dla konta postpaid oznacza potwierdzenie przesyłki)

W trybie uproszczonym wskazujemy serwis i następuje automatyczny wybór oferty oraz opłacenie przesyłki na wskazany serwis. W trybie ofertowym nie wskazuje się serwisu, należy wybrać jedną ze zwróconych ofert i opłacić ją. 

Nie ma możliwości anulowania przesyłki w statusie confirmed. Można utworzyć przesyłkę z użyciem parametru "only_choice_of_offer": true i zatrzymać ją na statusie "status": "offer_selected" następnie anulować https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731070 lub opłacić https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731082


Przesyłki wielopaczkowe można tworzyć tylko dla serwisów kurierskich. Przesyłki Paczkomat® nie obsługują wielopaczkowości, zawsze można wygenerować więcej przesyłek dla jednego zamówienia na te same dane.

W przypadku podania paczkopunktu jako punktu odbioru (target_point": "POP-WAW364") zostanie podmieniony serwis z "service": "inpost_locker_standard" na "service": "inpost_locker_customer_service_point".

Dostępne serwisy dla konta prepaid

inpost_locker_standard

Przesyłka Paczkomat® - standardowa

inpost_locker_allegro

Przesyłka Paczkomat® - Allegro Paczkomat® InPost

inpost_locker_pass_thru

Przesyłka Paczkomat® - Podaj Dalej

inpost_letter_allegro

Przesyłka kurierska - Allegro MiniKurier24 InPost

inpost_courier_allegro

Przesyłka kurierska - Allegro Kurier24 InPost

inpost_courier_c2c

Przesyłka kurierska InPost Kurier C2C (usługa dla klienta detalicznego - prepaid)

Dostępne serwisy dla konta postpaid

inpost_locker_standard

Przesyłka Paczkomat® - standardowa

inpost_locker_allegro

Przesyłka Paczkomat® - Allegro Paczkomat® InPost

inpost_locker_pass_thru

Przesyłka Paczkomat® - Podaj Dalej

inpost_letter_allegro

Przesyłka kurierska - Allegro MiniKurier24 InPost

inpost_courier_allegro

Przesyłka kurierska - Allegro Kurier24 InPost

inpost_courier_c2c

Przesyłka kurierska InPost Kurier C2C (usługa dla klienta detalicznego - prepaid)

inpost_courier_standard

Przesyłka kurierska standardowa

inpost_courier_express_1000

Przesyłka kurierska z doręczeniem do 10:00

inpost_courier_express_1200

Przesyłka kurierska z doręczeniem do 12:00

inpost_courier_express_1700

Przesyłka kurierska z doręczeniem do 17:00

inpost_courier_palette

Przesyłka kurierska Paleta Standard


Sprawdzenie statusu przesyłki


Ponieważ zakup przesyłki działa asynchronicznie, serwer w odpowiedzi zwróci informacje o przesyłce nieuwzględniające zmian wywołanych przez zakup (zmiana statusu, nadanie numeru trackingowego, gdyż informacje te będą dostępne dopiero po pewnym czasie).

Aby sprawdzić status przesyłki lub pobrać numer tracking należy odpytać przesyłkę za pomocą jej ID, lub skorzystać z powiadomień webhook. 

 

 • Przykładowe zapytanie

GET /v1/shipments/ID_Shipments HTTP/1.1 Host: api-shipx-pl.easypack24.net Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9...

Odpowiedź

 

{ "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/123", "id": 123, "status": "confirmed", "tracking_number": "602677217131630339938736", "service": "inpost_locker_standard", "reference": "0123456789", "is_return": false, "application_id": 25, "created_by_id": null, "external_customer_id": null, "sending_method": "dispatch_order", "end_of_week_collection": false, "comments": null, "mpk": null, "additional_services": [], "custom_attributes": { "target_point": "KRA012", "sending_method": "dispatch_order" }, "cod": { "amount": 12.5, "currency": "PLN" }, "insurance": { "amount": 25.0, "currency": "PLN" }, "sender": { "id": 123, "name": null, "company_name": "ShpiX", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test@grupainteger.pl", "phone": "333222111", "address": { "id": 123, "street": null, "building_number": null, "line1": "test", "line2": null, "city": "test", "post_code": "02-677", "country_code": "PL" } }, "receiver": { "id": 123, "name": null, "company_name": null, "first_name": null, "last_name": null, "email": "test@inpost.pl", "phone": "111222333", "address": null }, "selected_offer": { "id": 123, "status": "bought", "expires_at": null, "rate": null, "currency": "PLN", "additional_services": [], "carrier": { "id": "inpost_locker", "name": "InPost Paczkomaty", "description": "InPost Paczkomaty - Przesyłki paczkomatowe" }, "service": { "id": "inpost_locker_standard", "name": "Paczkomatowa standardowa", "description": "Przesyłka paczkomatowa standardowa" }, "unavailability_reasons": null }, "offers": [ { "id": 123, "status": "bought", "expires_at": null, "rate": null, "currency": "PLN", "additional_services": [], "carrier": { "id": "inpost_locker", "name": "InPost Paczkomaty", "description": "InPost Paczkomaty - Przesyłki paczkomatowe" }, "service": { "id": "inpost_locker_standard", "name": "Paczkomatowa standardowa", "description": "Przesyłka paczkomatowa standardowa" }, "unavailability_reasons": null } ], "transactions": [ { "id": 123, "status": "success", "offer_id": 123, "details": {}, "created_at": "2021-10-15T09:52:15.708+02:00", "updated_at": "2021-10-15T09:52:15.874+02:00" } ], "parcels": [ { "id": 123, "tracking_number": "602677217131630339938736", "is_non_standard": false, "template": "large", "dimensions": { "length": 380.0, "width": 640.0, "height": 410.0, "unit": "mm" }, "weight": { "amount": 25.0, "unit": "kg" } } ], "created_at": "2021-10-15T09:52:15.576+02:00", "updated_at": "2021-10-15T09:52:19.811+02:00" }
 • Przykładowe powiadomienie webhook:

{ "event_ts": "2018-07-17 12:57:29 +0200", "event": "shipment_confirmed", "organization_id": 35, "created_by_id": null, "payload": { "shipment_id": 87235, "tracking_number": "633300208831612315289193" }

 

Pobranie etykiety

 

Dostępne są 2 metody:

Ważne informacje

 • Etykiety można pobrać dla przesyłek opłaconych - w statusie confirmed lub późniejszym

 • Maksymalnie można pobrać etykiety dla 100 przesyłek

 • W przypadku jednej przesyłki zwracany jest pojedynczy plik .pdf, .epl/.epl2, .zpl

 • W przypadku wielu przesyłek:
  - jeżeli przesyłki są tego samego serwisu, zwracany jest pojedynczy plik z wszystkimi przesyłkami
  - jeżeli przesyłki są dla różnych serwisów, zwracany jest plik .zip z plikami .epl/.epl2, .zpl, .pdf oddzielnie dla każdego serwisu


 

Zamówienie kuriera

 

Kuriera należy zamawiać na adres wtedy gdy nie posiada się stałego zlecenia odbioru lub gdy odbiór ma nastąpić z innego miejsca.

Szczegółowe informacje na stronie: https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731045/1.6.0+Zlecenia+odbioru#Tworzenie-zlecenia-odbioru


 

Wygenerowanie potwierdzenia nadania

 

Funkcjonalność umożliwia generowanie potwierdzenia nadania dla przesyłek posiadających zlecenie odbioru, oraz przesyłek nieposiadających zleceń odbioru.

Szczegółowe informacje na stronie: https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731059

Dostępne są 2 metody:

 • Metoda generująca manifest dla zlecenia odbioru (printout)

 • Metoda generująca manifest dla wskazanych numerów paczek (printouts)

Ważne informacje

 • W przypadku jednej przesyłki zwracany jest pojedynczy plik *.pdf

 • W przypadku wielu przesyłek:
  - jeżeli przesyłki są tego samego serwisu, zwracany jest pojedynczy plik *.pdf z wszystkimi przesyłkami
  - jeżeli przesyłki są dla różnych serwisów, zwracany jest plik *.zip z plikami *.pdf (oddzielnie dla każdego serwisu).

 • Maksymalnie można pobrać manifest dla 100 przesyłek


 

Tracking przesyłki

 

Poniżej prezentujemy dostępne sposoby pobierania informacji o aktualnym stanie przesyłki w procesie logistycznym. Za ich pomocą można uzyskać informacje o utworzeniu przesyłki, ostatniej zmianie statusu czy też historii statusów.